O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Beata Bujacz

Prezes Zarządu

Beata Bujacz jest Prezesem Zarządu ORLEN Administracja sp. z o.o. od dnia 2 marca 2020 roku.

Jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej Wydziału Zarządzania oraz Executive MBA certyfikowanym przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę i kompetencje zarządcze zdobywała pracując jako Prezes Zarządu, Członek Zarządu oraz pełniąc funkcje Członka Rady Nadzorczej spółki z Grupy Kapitałowej należącej do segmentu energetyki. Ma również doświadczenie w zarządzaniu podmiotem prowadzącym działalność non profit.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Małgorzata Gołuchowska

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kilku specjalistycznych szkoleń w zakresie zarządzania i finansów. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami.

Zawodowo do 2017 r. związana z branżą spożywczą, gdzie pełniła m.in. funkcje Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Delecta S.A., czy też Dyrektora Finansowego Vice Prezesa Zarządu Grupy Bakalland. Odpowiedzialna za kilka dużych projektów restrukturyzacyjnych, wdrożeniowych i optymalizacyjnych. Członek Zarządu ORLEN Administracja sp. z o. o. od
01 maja 2017 r.

Marek Wardaszka

Członek Zarządu ds. Finansowych 

Menedżer z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, projektami i procesami biznesowymi z różnych branż. W Grupie ORLEN od 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansów w LOTOS Kolej, wcześniej pracował m.in na stanowisku Prezesa Zarządu w spółce Grupy SR NAUTA oraz Dyrektora Zarządzającego w firmie z branży finansowej. Ponadto swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał na stanowiskach kierowniczych w bankach i firmach leasingowych. Był także zaangażowany w szereg projektów inwestycyjnych z branży hotelarskiej i deweloperskiej.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w katedrze Finanse Przedsiębiorstw.