O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Beata Bujacz

Prezes Zarządu

Beata Bujacz jest Prezesem Zarządu ORLEN Administracja sp. z o.o. od dnia 2 marca 2020 roku.

Jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej Wydziału Zarządzania oraz Executive MBA certyfikowanym przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę i kompetencje zarządcze zdobywała pracując jako Prezes Zarządu, Członek Zarządu oraz pełniąc funkcje Członka Rady Nadzorczej spółki z Grupy Kapitałowej należącej do segmentu energetyki. Ma również doświadczenie w zarządzaniu podmiotem prowadzącym działalność non profit.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Małgorzata Gołuchowska

Członek Zarządu ds. Finansowych

Małgorzata Gołuchowska jest Członkiem Zarządu ORLEN Administracja
sp. z o.o. od dnia 1 maja 2017 roku.

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada dyplom Executive Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w firmach produkcyjno- handlowych z sektora FMCG, gdzie pełniła m.in. funkcje Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Delecta S.A., Vice Prezesa Zarządu Grupy Bakalland.

Specjalizuje się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu dużymi projektami: optymalizacyjnymi, restrukturyzacyjnymi i wdrożeniowymi.