Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego ORLEN Administracja sp. z o.o. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ORLEN Administracja sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN Administracja sp. z o.o. Bez pisemnej zgody ORLEN Avdministracja sp. z o.o. żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości ani w części, opracowywana, modyfikowana, transmitowana elektronicznie lub linkowana.

ORLEN Administracja sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN Administracja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN Administracja sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Administracja sp. z o.o.