O Firmie

Organy i struktura spółki

Obszary odpowiedzialności członków Zarządu

 • Projekty inwestycyjne i usługi techniczne
 • Kontrola obiektów
 • Usługi gastronomiczne
 • HR
 • Organizacja
 • Ochrona danych osobowych
 • BHP
 • Zintegrowany System Zarządzania

 • Usługi administrowania nieruchomościami i usługi techniczne w Warszawie
 • Usługi administrowania nieruchomościami i usługi techniczne w Gdańsku
 • Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami w Płocku i Regionach
 • Usługi kancelaryjne i administracyjne w Gdańsku
 • Usługi kancelaryjno-archiwizacyjne w Warszawie
 • Usługi kancelaryjne w Płocku
 • Usługi archiwizacyjne w Płocku
 • Usługi dystrybucji wody
 • Usługi pralnicze
 • Finanse i kontroling

 • Usługi cateringowe
 • IT
 • Zakupy