O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

Spełniamy najwyższe standardy dotyczące zarządzania nieruchomościami, działań administracyjnych i archiwizacyjnych. 

Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji w ustalonym zakresie, którego wiodącym dokumentem jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. ZSZ jest zgodny z wymaganiami norm: 

  • ISO 9001:2015, 
  • ISO 14001:2015, 
  • ISO 45001:2018, 
  • ISO/IEC 27001:2013,

Celem polityki ZSZ jest utrzymanie zgodności realizowanych przez nasz czynności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. W ten sposób utrzymujemy wysoką jakość usług oraz standardy BHP, a jednocześnie zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko.