O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Administracja

Adam Woźniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Głuchowska

Członek Rady Nadzorczej

Anna Małek

Członek Rady Nadzorczej

Ewa Symonowicz-Ginter

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Bałdyga

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zderkiewicz

Członek Rady Nadzorczej