Oferta

Realizacja administracyjnych projektów inwestycyjnych

Realizujemy prace projektowe, remontowe oraz utrzymaniowe w formule Generalnego Realizatora Inwestycji lub Inwestora Zastępczego. Świadczymy usługi zgodnie z oczekiwaniami Inwestora, przy zachowaniu najwyższych standardów technicznych oraz funkcjonalno – użytkowych.

Posiadamy wysokie kompetencje poparte wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowania, koordynacji i nadzoru w realizacji administracyjnych projektów inwestycyjnych. Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę posiadającą wyższe wykształcenie techniczne i stosowne uprawnienia.

Oferujemy:

  • współpracę z inwestorem przy planowaniu projektu,
  • przeprowadzenie postępowań zakupowych na wybór wykonawców w zakresie projektowym i wykonawczym,
  • współpracę przy weryfikacji kosztorysów ofertowych i zakresów ofert technicznych,
  • przygotowywanie harmonogramów realizacji prac,
  • współpracę z inspektorami nadzoru ze strony Inwestora,
  • rozliczanie rzeczowo – finansowe projektów,
  • fachowe doradztwo branżowe.

Zobacz także