Oferta

Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami

Realizujemy usługi z zakresu zarządzania, administrowania i technicznego utrzymania nieruchomości. Zapewniamy sprawne funkcjonowanie biur oraz tworzymy pracownikom komfortowe i wydajne środowiska pracy. Zakres naszych usług jest indywidualnie dostosowywany do oczekiwań każdego klienta i jest poprzedzony analizą realnych potrzeb. Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę posiadającą stosowne uprawnienia techniczne oraz kompetencje w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Oferujemy:

 • usługi administracyjne w ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami:
  • prowadzenie dokumentacji obiektów i terenów przyległych w tym książek obiektów budowlanych i dokumentacji pożarowej,
  • prowadzenie harmonogramów kontroli obiektów i instalacji, 
  • opracowywanie planów remontowych we współpracy z obszarem technicznym,
  • bieżący monitoring nieruchomości - kontrole stanu technicznego i utrzymania czystości, zgłaszanie awarii i usterek, 
  • współpraca z organami administracji państwowej, służbami utrzymania technicznego, utrzymania czystości, służbami ochrony, Państwową i Zakładową Strażą Pożarną i innymi wykonawcami usług w obiekcie, 
  • udział w pracach związanych z komercjalizacją nieruchomości,
  • udział w audytach i kontrolach, 
  • administrowanie powierzchnią biurową (zarządzanie przeprowadzkami, ewidencja stanu zasiedlenia itd.),
  • obsługę techniczną i systemu rezerwacji sal konferencyjnych 
 • usługi techniczne:
  • bieżąca kontrola, obsługa  i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem urządzeń i instalacji budynkowych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej w tym klimatyzacji, wentylacji, instalacji wod. - kan. i c.o.
  • wyceny, analizy, opinie i konsultacje techniczne,
  • serwis, konserwacja i naprawy systemów klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, prowadzenie i nadzór techniczny prac remontowych i modernizacyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej nieruchomości, 
  • realizacja zgłoszeń technicznych, usuwanie usterek, realizacja przeprowadzek (obsługa systemu HelpDesk)