OFERTA

Usługi archiwizacyjne

Realizujemy usługi archiwizacji dokumentacji wytwarzanej przez firmy i instytucje zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.

Posiadamy uprawnienia do przechowywania dokumentów, które zawierają dane podlegające szczególnej ochronie. Jesteśmy wpisani do rejestru przechowawców dokumentacji osobowo-płacowej (zaświadczenie z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: SR.NG/AM/634-13/29/07 wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego). 

Gwarantujemy bezpieczeństwo i zachowanie poufności oraz wysoką jakość świadczonych usług z zachowaniem wymogów prawnych. Zatrudniamy profesjonalną kadrę archiwistów posiadającą specjalistyczne kursy archiwalne I i II stopnia oraz zapewniamy szybkość w dostępie do informacji.

Przechowujemy:

 • dokumenty osobowe,
 • dokumenty płacowe,
 • dokumenty księgowe,
 • dokumenty handlowe,
 • dokumentację techniczną,
 • inne dokumenty.

Oferujemy:

 • archiwizację dokumentów i przechowywanie,
 • wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów,
 • brakowanie dokumentów archiwizowanych po upływie okresu przechowywania,
 • digitalizację dokumentów,
 • niszczenie dokumentów (nie będących w zasobach archiwalnych),
 • doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem archiwalnym,
 • opracowywanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych.

Zobacz także