O firmie

ORLEN Administracja jest spółką wchodzącą w skład Grupy ORLEN. Oferujemy szeroki wachlarz usług, a naszą główną działalnością jest kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Zatrudniamy ponad 300 kompetentnych pracowników w Płocku, Warszawie, Gdańsku oraz 10 innych miastach w Polsce.

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności