Oferta

Usługi kontroli obiektów budowalnych

Realizujemy usługi w zakresie okresowych kontroli i przeglądów w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz sanitarnej wraz z prowadzeniem książek obiektów budowlanych. Wykonujemy tym samym obowiązek przeprowadzania kontroli nałożony na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Zapewniamy bezpieczeństwo obiektów i ich użytkowników poprzez bieżące utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. Zatrudniamy doświadczonych inżynierów branży budowlanej i sanitarnej, posiadających stosowne uprawnienia.

Oferujemy:

  • przeprowadzanie kontroli obiektów w branży budowlanej i sanitarnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
  • zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych wraz z załącznikami,
  • stały monitoring prowadzonej dokumentacji pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa,
  • wsparcie w opracowaniu planów remontowych,
  • doradztwo w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

Zobacz także