25.03.2024

Śniadanie Wielkanocne dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi

Kolejny raz Spółka ORLEN Administracja zaangażowała się w organizację Śniadania Wielkanocnego dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi w Płocku.

Śniadanie zostało przygotowane dla 130 potrzebujących osób. Tradycyjne świąteczne potrawy przygotowała ORLEN Administracja, a obsługą spotkania zajęli się pracownicy Spółki w ramach wolontariatu.

Spotkanie upłynęło w ciepłej i świątecznej atmosferze.