25.01.2024

Konkurs dla dzieci pracowników ORLEN Administracja z okazji Dnia Babci i Dziadka

W ORLEN Administracja został zorganizowany konkurs dla dzieci pracowników pt. ,,Upominek dla Babci i Dziadka” z okazji święta Babci i Dziadka.

Celem konkursu było propagowanie bliskich relacji z dziadkami, wzmacnianie więzi i kontaktów międzypokoleniowych oraz umożliwienie dzieciom pracowników Spółki zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych.

Poziom przysłanych prac i ich różnorodność spowodował, że wybór nie był prosty, ponieważ wszystkie prace zasługiwały na uznanie.

Chcąc docenić wkład i zaangażowanie, główne nagrody otrzymało pięcioro dzieci.

Serdecznie gratulujemy!