06.02.2023

Konkurs dla dzieci pracowników ORLEN Administracja z okazji Dnia Babci i Dziadka

W ORLEN Administracja został zorganizowany konkurs dla dzieci pracowników pt. ,,Najpiękniejsza, kreatywna laurka dla Babci i Dziadka” z okazji święta Babci i Dziadka.

Celem konkursu było propagowanie bliskich relacji z dziadkami, wzmacnianie więzi i kontaktów międzypokoleniowych oraz umożliwienie dzieciom pracowników Spółki zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych. Do zadań dzieci należało wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.

Spośród kilkunastu prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs, główne nagrody główne otrzymała trójka dzieci. Wszystkie prace konkursowe były wyjątkowe i uczestnikom należą się ogromne gratulacje!